Ανακεφαλαίωση της τελικής προεδρικής συζήτησης και 4 άλλες ιστορίες που πρέπει να γνωρίζετε στις 20 Οκτωβρίου